20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Informacje

Zapraszamy firmy do prezentacji aparatury, odczynników i książek, wydawców literatury naukowej i technicznej związanej z tematyką konferencji

Wystawcom oferowane jest standardowe stoisko wystawowe o powierzchni od 4m2 do 8m2, zlokalizowane na terenie Centrum Wykładowo - Konferenyjnego Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2, Poznań. Stoiska standardowo będą wyposażone w stół, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne. 

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa różne formy reklamowania się wśród uczestników i gości Kongresu, a także wszystkich zainteresowanych.

Forma Koszty [zł/netto]
Zamieszczenie LOGO firmy na stronie internetowej Kongresu 500
Dystrybucja ulotek reklamowych z materiałami konferencyjnymi dla uczestników Kongresu 500
Wyłożenie broszur, książek lub materiałów promocyjnych w holu 300
Wystawa sprzętu lub książek w holu

Opłata konferencyjna oraz za stoisko: 2mx2m – 1.500 zł lub 3mx2m – 2.000 zł). 

Istnieje także możliwość negocjacji większej powierzchni wystawowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Sekretarz:
mgr inż. Monika Dobrzyńska-Mizera
tel. (61) 665 2894
e-mail: monika.dobrzynska-mizera@doctorate.put.poznan.pl

Warunkiem udziału w wystawie jest przesłanie do 30 czerwca 2013 r.
wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie pdf lub doc wystawcy pocztą elektroniczną na adres sekretariat@rhl.pl

oraz dokonanie wpłaty na konto:

RHL – Service

ul. Warzywna 8
62-081 Wysogotowo
NIP: 779-104-39-65

Bank: BZWBK S.A. II o/ Poznań, ul. Jugosłowiańska 10, Poznań

Konto: 17 1090 1346 0000 0000 3428 4936

z dopiskiem: Polski Kongres Reologiczny – wystawca – nazwa firmy