20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Tematyka

ZAKRES TEMATYCZNY

Przedmiotem obrad będą następujące problemy:

  1. Reologia teoretyczna
  2. Reometria (metody badawcze)
  3. Reologia polimerów
  4. Reologia żywności
  5. Reologia w medycynie i farmacji
  6. Mikroreologia i nanoreologia
  7. Reologia w chemii (budownictwo)
  8. Dydaktyka
  9. Reologia w przemyśle

Przewiduje się wygłoszenie: 

• referatów plenarnych oraz wykładów (30 min.), 
• komunikatów (15 min.) oraz 
• sesję plakatową.