20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Program

 

NIEDZIELA, 13 października 2013

 

14.00-16.00

Rejestracja

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

 

16.00-16.15

Uroczyste otwarcie

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej - Sala 7

 

16.15-17.00

Wykład inauguracyjny 1*

Prof. dr hab. inż. Manfred Wagner,

"Recent Advances in Modeling of Polymer Melt Rheology” – Sala 7

 

17.00-17.45

Wykład inauguracyjny 2*

Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński,

"Profesor Zdzisław Kembłowski - twórca polskiej szkoły reologii i reometrii technicznej" – Sala 7

 

18.00

Kolacja w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej

 

PONIEDZIAŁEK, 14 października 2013

 

9.00-09.35

SESJA 1 (sala 7)

W1

Piotr Kowal, "Badania hemoreologiczne w wybranych stanach klinicznych"

 

09.35-10.10

W2

Piotr Domagalski, "Mikroreologia - nowe wyzwania badań reologicznych"

 

10.10-10.30

K1

Sylwia Peryt-Stawiarska, "Symulacje numeryczne CFD przepływu krwi przez naczynie krwionośne"

 

10.30-10.50

K2

Anna Marcinkowska-Gapińska, "Analiza porównawcza metod rotacyjnych i oscylacyjnych wykorzystywanych do opisu własności hemoreologicznych u osób zdrowych i z zaburzeniami układu krążenia"

 

10.50-11.20

Przerwa kawowa

 

11.20-11.55

SESJA 2

(sala 121)

W3

Ryszard Steller, "Nowe modele opisu krzywych lepkości ścinania ustalonego cieczy nienewtonowskich"

 

11.55-12.15

K3

Arkadiusz Kloziński, “Wpływ modyfikacji napełniacza na właściowści reologiczne kompozytów poliolefin o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia”

 

12.15-12.35

K4

Agnieszka Leszczyńska, "Wpływ składu i warunków wytwarzania nanokompozytów PA6/MMT na ich właściwości mechaniczne, termiczne i reologiczne"

 

12.35-12.55

K5

Mateusz Barczewski, Zastosowanie analizy dynamicznych zmian ciśnienia występujących w trakcie przepływu stopionego polietylenu jako metoda detekcji niestabilności przepływu typu 'skóra rekina'”

 

12.55-13.15

K6

Krzysztof Lewandowski, “Urządzenie do wyznaczania charakterystyki reologicznej tworzyw polimerowych  przy dużych wartościach szybkości ścinania”

 

11.20-11.55

SESJA 3 (sala7)

W4

Josef Jůza, "Flow-induced coalescence: arbitrarily mobile interface model and choice of its parameters"

 
 

11.55-12.30

W5

Monika Kostrzewa, "Wizualizacja przepływu ścinającego roztworów micelarnych wykazujących plateau naprężenia ścinającego"

 

12.30-12.50

K7

Barbara Tal-Figiel, "Nośniki oleożelowe w preparatyce półstałych form leku"

 

12.50-13.10

K8

Paweł Ptaszek, „Zastosowanie techniki wysokoamplitudowych oscylacji ścinających (LAOS) oraz reologii fourierowskiej do analizy właściwości pian spożywczych”

 

13.10-13.30

K9

Kryspin Mirota, "Numeryczna ocena cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego"

 

13.30-13.50

K10

RHL Service, „Following Thermal Curing Reactions with Rheometry and Simultaneous FTIR-Spectroscopy”

 

13.50-15.00

Lunch

 

15.00-15.35

SESJA 4 (sala7)

W6

Janusz Płocharski, "Ciecze elektroreologiczne zawierające kompozytowe ziarna typu rdzeń - otoczka"

 

15.35-15.55

K11

Lidia Zander, "Lepkosprężyste właściwości roztworów białek mleka podczas koagulacji kwasowej w wyniku hydrolizy GDL"

 

15.55-16.15

K12

Roksana Muzyka, „Charakterystyka reologiczna skoncentrowanych zawiesin węglowo – wodnych”

 

16.15-16.35

K13

Rheotest, „Rheology of polymers, new possibilities of measurements in the lab as well as inline in the process”

 

16.35-16.55

K14

TA Instruments, „How to perform rheometric measurements – tips and tricks”

 

17.00-18.30

Sesja plakatowa

 

19.30

Kolacja w restauracji Hotel Park

 

WTOREK, 15 października 2013

 

9.00-9.35

SESJA 5 (sala 7)

W7

Tomasz Kiljański, "Metody pomiarów własności sprężystolepkich"

 

9.35-10.10

W8

Sylwia Peryt-Stawiarska, "Modelowanie przepływu płynu nienewtonowskiego przez mieszalnik statyczny SMX"

 

10.10-10.30

K15

Stefania Grzeszczyk, "Rola cząstek drobnych w cemencie w kształtowaniu właściwości reologicznych zaczynów cementowych wobec superplastyfikatora"

 

10.30-10.50

K16

Piotr Owczarz, "Reometryczne metody wyznaczania najniższej krytycznej temperatury roztworu termożeli chitozanowych"

 

10.50-11.10

K17

Anton Paar,”Jeden reometr, dwa napędy, nieskończone możliwości”

 

11.10-11.30

K18

Uni-Export Instruments, „Zastosowanie pasywnej mikroreologii do wyznaczania własności lepko-sprężystych materiałów”

 

11.30-12.00

Przerwa kawowa

 

12.00-12.20

SESJA 6 (sala 7)

K19

Jacek Różański, "Właściwości reologiczne i zastosowanie micelarnych roztworów surfaktantów"

 

12.20-12.40

K20

Zuzanna Małyszek, "Ocena właściwości reologicznych handlowych skrobi modyfikowanych"

 

12.40-13.00

K21

Monika Kostrzewa, „Wpływ stężenia salicylanu sodu na właściwości reologiczne wodnego roztworu bromku heksadecylotrimetyloamoniowego”

 

13.00-13.20

K22

Sylwia Różańska, „Porównanie właściwości reologicznych wodnych roztworów polimerów jonowych i niejonowych w przepływie wzdłużnym”

 

13.20-13.40

K23

Henryk Fidos, „Porównanie metod badania substancji tiksotropowych”

 

13.40-13.50

Spotkanie końcowe

13.50-15.30 

 Lunch  

 Przedstawiony program może ulec zmianie!