20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Sesja plakatowa

1. Andrzejewski Jacek: "WPŁYW DODATKU SILSESKWIOKSANÓW NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE POLIETYNENU"

2. Broniarz-Press Lubomira, Różański Jacek, Różańska Sylwia: "WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ZATĘŻONYCH KUKURYDZIANYCH WYWARÓW GORZELNIANYCH"

3. Chmielewska Danuta, Sterzyński Tomasz, Dutkiewicz Michał: "OCENA WŁAŚCIWOŚCI PRZETWÓRCZYCH ŻYWIC EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH SILSESKWIOKSANAMI (POSS)"

4. Ciesińska Wiesława: "WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE BITUMÓW WĘGLOWYCH MODYFIKOWANYCH WYBRANYMI POLIMERAMI Z GRUPY POLIESTRÓW"

5. Ciesińska Wiesława, Marszałek Gniewosz: "WPŁYW FRAKCJI MAŁOCZĄSTECZKOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI POLIETYLENU DUŻEJ GĘSTOŚCI"

6. Czarnecka-Komorowska Dorota, Barczewski Mateusz, Sterzyński Tomasz: "OCENA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH POLIOKSYMETYLENU  MODYFIKOWANEGO POLISILSESKWIOKSANAMI"

7. Dobrzyńska-Mizera Monika, Barczewski Mateusz, Dudziec Beata, Sterzyński Tomasz: "WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE IZOTAKTYCZNEGO POLIPROPYLENU MODYFIKOWANEGO SORBITOLAMI I SILSESKWIOKSANAMI"

8. Domagalski Piotr, Dziubiński Marek: "SIR GEORGE GABRIEL STOKES I ALBERT EINSTEIN W PRAKTYCE - POMIARY LEPKOŚCI Z PRÓBKI O OBJĘTOŚCI MIKROLITRA"

9. Dybek Barbara, Hapanowicz Jerzy: "REOMETRIA NIESTABILNYCH MIESZANIN WODNO-OLEJOWYCH W WARUNKACH PRZEPŁYWU DWUFAZOWEGO"

10. Dylak Anna, Jaworski Zdzisław: "NUMERYCZNE MODELOWANIE POLA PRĘDKOŚCI CIECZY SILNIE ROZRZEDZANEJ ŚCINANIEM W MIESZALNIKU Z MIESZADŁEM PMT"

11. Haponiuk Elżbieta, Zander Lidia: "WPŁYW PROCESU HOMOGENIZACJI NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE EMULSJI SPOŻYWCZYCH"

12. Knitter Monika, Rządkowski Paweł: "WPŁYW BIODEGRADOWALNEGO NAPEŁNIACZA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTU NA BAZIE POLIPROPYLENU"

13. Kostrzewa Monika, Broniarz-Press Lubomira, Wierschem Andreas: "REOLOGIA PÓŁROZCIENCZONYCH ROZTWORÓW MICELARNYCH WYKAZUJĄCYCH PLATEAU NAPRĘŻENIA ŚCINAJĄCEGO"

14. Kowalski Grzegorz, Ptaszek Paweł: "WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE HYDROŻELI UZYSKIWANYCH NA DRODZE MODYFIKACJI SKROBI KUKURYDZIANEJ Z UŻYCIEM POLIMERÓW AKRYLOWYCH"

15. Langner Monika, Franaszek Sławomir, Salmanowicz Bolesław: "ZASTOSOWANIE METOD REOLOGICZNYCH W MIKROSKALI DLA OCENY CECH JAKOŚCIOWYCH PSZENICY"

16. Lipowska Barbara, Witek Jerzy, Muzyka Roksana, Robak Zbigniew: "REOLOGIA ZAWIESIN CERAMICZNO-WĘGLOWYCH DO OTRZYMYWANIA FILTRÓW PIANKOWYCH DO FILTRACJI CIEKŁYCH METALI"

17. Makowska Agnieszka: "MOŻLIWOŚĆ OCENY PRZYDATNOŚCI PSZENŻYTA JAKO SUROWCA DO PRODUKCJI WYROBÓW EKSTRUDOWANYCH NA PODSTAWIE ANALIZY RVA"

18. Makowska Agnieszka, Kubiak Piotr, Lewandowicz Grażyna: "WPŁYW DODATKU WYBRANYCH SUBSTANCJI POMOCNICZYCH NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE KLEIKÓW SKROBI KUKURYDZIANEJ"

19. Myhan Ryszard: "WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE WARSTWY SŁOMY"

20. Orczykowska Magdalena, Dziubiński Marek: "ZASTOSOWANIE UŁAMKOWYCH MODELI REOLOGICZNYCH DO OCENY STRUKTURY BIOPOLIMERÓW NA BAZIE SKROBI"

21. Ptaszek Paweł, Michalczyk Jan, Żmudziński Daniel, Kruk Joanna, Ptaszek Anna, Liszka-Skoczylas Marta: "PRÓBA ZASTOSOWANIA METOD REOLOGICZNYCH DO ŚLEDZENIA PRZEBIEGU REAKCJI ENZYMATYCZNYCH"

22. Ptaszek Paweł, Ptaszek Anna, Kaczmarczyk Kacper, Grzesik Mirosław: "ZASTOSOWANIE UŁAMKOWYCH MODELI REOLOGICZNYCH DO OPISU LINIOWYCH ZJAWISK LEPKOSPRĘŻYSTYCH W UKŁADACH SPOŻYWCZYCH"

23. Ptaszek Paweł, Ptaszek Anna: "ANALIZA PIERWSZEJ RÓŻNICY NAPRĘŻEŃ NORMALNYCH POWSTAJĄCEJ PODCZAS ŚCINANIA PIAN NA BAZIE BIAŁKA JAJA KURZEGO I WYBRANYCH HYDROKOLOIDÓW NIESKROBIOWYCH"

24. Różańska Sylwia, Różański Jacek, Kmiecik Joanna, Broniarz-Press Lubomira: "WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE POWIERZCHNI MIĘDZYFAZOWEJ WYBRANYCH PIW KOMERCYJNYCH"

25. Sęk Jerzy P., Błaszczyk Mariola M.: "PRZEWIDYWANIE WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH ZAWIESIN ZA POMOCĄ MODELU WYKORZYSUJĄCEGO LICZBĘ PECLETA"

26. Siemieniak Izabela, Kowal Piotr, Marcinkowska - Gapińska Anna: "ANALIZA WŁASNOŚCI HEMOREOLOGICZNYCH U CHORYCH Z NIEMYMI KLINICZNIE OGNISKAMI NIEDOKRWIENIA MÓZGU"

27. Tomczyńska-Mleko Marta: "WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE NAPOWIETRZONYCH ŻELI BIAŁEK SERWATKOWYCH INDUKOWANYCH PRZY UŻYCIU JONÓW MAGNEZU"

28. Wolska Eliza, Zarazińska Magda, Sznitowska Małgorzata: "ŻELOWANIE FARMACEUTYCZNYCH PROSZKÓW I GRANULATÓW DO PODAWANIA PO ZWILŻENIU „NA ŁYŻECZCE”"

29. Zalewska Anna, Kokot Zenon, Jagielska Magdalena: "ZNACZENIE BADAŃ REOLOGICZNYCH DO OCENY WŁAŚCIOWSCI FIZYCZNYCH KWASU HIALURONOWEGO"

30. Zander Lidia, Mickiewicz Dorota: "PRZEMIANY REOLOGICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI ROZTWORÓW BIAŁEK W PROCESIE MIKROPARTYKULACJI"