20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Pełne teksty

W ramach udziału w Polskim Kongresie Reologii zapraszamy do skorzystania z możliwości opublikowania pełnego tekstu artykułu w jednym z czasopism. Ze wszystkich nadesłanych tekstów Komitet Naukowy wybierze artykuły, które przekaże do czasopism branżowych. Wybrane artykuły będą podlegać standartowemu cyklowi wydawniczemu. W związku z powyższym uprasza się autorów o:

  • wybór czasopisma branżowego z podanej poniżej listy
  • zredagowanie artykułu według wymagań wybranego wydawnictwa
  • nadesłanie artykułu do dnia 15 lipca 2013 r. na adres mailowy: monika.dobrzynska-mizera@doctorate.put.poznan.pl

 

Tytuły czasopism branżowych, w których możliwa jest publikacja pełnego tekstu:

  1. Inżynieria i apartura chemiczna
  2. Polimery
  3. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

 

Nadsyłanie pełnych tekstów nie jest obowiązkowe, by wziąć udział w Polskim Kongresie Reologii.