20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Programme

 

 

Congress on Rheology Poznan 2013
13-15 October 2013
1st day (Sunday, 13 October 2013)
14.00-16.00

Registration

   

1st session - Chairman: prof. Tomasz Sterzyński

16.00-16.45

Inaugural lecture 1*  

Prof. dr hab. inż. Manfred Wagner,

"Recent Advances in Modeling of Polymer Melt Rheology”                                                                

16.45-17.30

Inaugural lecture 2* 

Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński,

"Profesor Zdzisław Kembłowski - twórca polskiej szkoły reologii i reometrii technicznej"

18.00

 Welcome meeting

  

2nd day (Monday, 14 October 2013)  

1st session

9.00-09.35

L1

Piotr Kowal, "Badania hemoreologiczne w wybranych stanach klinicznych"   

09.35-10.10

L2 

Marek Dziubiński, "Mikroreologia- nowe wyzwania badań reologicznych"

10.10-10.30

K1

Sylwia Peryt-Stawiarska, "Symulacje numeryczne CFD przepływu krwi przez naczynie krwionośne"   

10.30-10.50

K2 

Anna Marcinkowska-Gapińska, "Comparative analysis of rotary and oscillatory methods used for description of hemorheological properties in healthy objects and patients with circulatory system disorders"   

10.50-11.20

Break 

    

2nd session

11.20-11.55

L3 

Josef Jůza, "Flow-induced coalescence: arbitrarily mobile interface model and choice of its parameters"   

11.55-12.30

L4 

Ryszard Steller, "Nowe modele opisu krzywych lepkości ścinania ustalonego cieczy nienewtonowskich"   

12.30-12.50

K3 

Barbara Tal-Figiel, "Nośniki oleożelowe w preparatyce półstałych form leku"   

12.50-13.10

K4

Paweł Ptaszek, „Zastosowanie techniki wysokoamplitudowych oscylacji ścinających (LAOS) oraz reologii fourierowskiej do analizy właściwości pian spożywczych”

13.10-13.30

K5

Kryspin Mirota "Numerical evaluation of fractional flow reserve 

13.30-13.50

K6

RHL Service, „Following Thermal Curing Reactions with Rheometry and Simultaneous FTIR-Spectroscopy”

13.50-15.00

lunch 

   

3rd session

15.30-16.05

L5

Janusz Płocharski, "Electrorheological fluids with composite particles of core-shell type"     

16.05-16.35

L6

Monika Kostrzewa, "Wizualizacja przepływu ścinającego roztworów micelarnych wykazujących plateau naprężenia ścinającego"   

16.35-16.55

K7 

Lidia Zander, "Lepkosprężyste właściwości roztworów białek mleka podczas koagulacji kwasowej w wyniku hydrolizy GDL" 

16.55-17.15

K8 

Roksana Muzyka, „Charakterystyka reologiczna skoncentrowanych zawiesin węglowo – wodnych” 

17.15-17.35

K9 

 

17.35- 17.55

K10

 

4th session

18.00-19.30

Poster session 

 

20.00 

 Banquet

 

 3rd day (Tuesday, 15 October 2013)

1st session

9.00-9.35

L7

Tomasz Kiljański, "Methods of measurements of viscoelastic properties"

9.35-10.10

L8

Sylwia Peryt-Stawiarska, "Modelowanie przepływu płynu nienewtonowskiego przez mieszalnik statyczny SMX" 

10.10-10.30

K11 

Stefania Grzeszczyk, "Rola cząstek drobnych w cemencie w kształtowaniu właściwości reologicznych zaczynów cementowych wobec superplastyfikatora" 

10.30-10.50

K12

Piotr Owczarz, "Reometryczne metody wyznaczania najniższej krytycznej temperatury roztworu termożeli chitozanowych" 

10.50-11.20

K13 

 

11.20-11.50

Coffee break 

 

2nd session

11.50-12.10

K14

Jacek Różański, "Właściwości reologiczne i zastosowanie micelarnych roztworów surfaktantów" 

12.10-12.30

K15 

Zuzanna Małyszek, "Ocena właściwości reologicznych handlowych skrobi modyfikowanych" 

12.30-12.50

K16 

Monika Kostrzewa, „Wpływ stężenia salicylanu sodu na właściwości reologiczne wodnego roztworu bromku heksadecylotrimetyloamoniowego” 

12.50- 13.10

K17

Sylwia Różańska, „Comparison of the rheological properties of aqueous ionic and nonionic polymer solutions in extensional flow

13.10- 13.30

K18

Henryk Fidos, „Porównanie metod badania substancji tiksotropowych”

13.30- 13.50

K19

 

13.50-15.00

lunch 

 

15.00-15.15

 Closing meeting