20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński, Politechnika Łódzka, przewodniczący
 • prof. dr hab. Lubomira Broniarz - Press, Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk, Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Jankowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kiljański, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. Piotr Kowal, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Marek Kozłowski, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Stanisław Mleko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Sęk, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sterzyński, Politechnika Poznańska
 • prof. nadzw. dr hab.inż. Barbara Tal-Figiel, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Lidia Zander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski