20 - 22 Października 2013, Centrum Wykładowo-Konferencyjne Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 2

Terminy

  • Zgłoszenie wystąpień na kongresie oraz przesłanie streszczeń do dnia 31 maja2013 r.
  • Zaakceptowanie nadesłanych wystąpień przez Komitet Naukowy do dnia 14 czerwca 2013 r.
  • Nadesłanie pełnych tekstów wystąpień do dnia 15 lipca 2013 r.
  • Zaakceptowane przez Komitet Naukowy prace zostaną wydane w czasopismach branżowych oraz w postaci materiałów konferencyjnych
  • W materiałach konferencyjnych zawarte zostaną streszczenia wszystkich wystąpień, natomiast wybrane pełne teksty będą publikowane w czasopismach branżowych

       Zasady przygotowywania streszczenia:

Streszczenie powinno zawierać: cel pracy, metody, wyniki (bez tabeli rysunków) oraz końcowe wnioski. Na streszczenie należy przeznaczyć maksymalnie jedną stronę formatu A4 (wszystkie marginesy    po 2,5cm). Tekst powinien być przygotowany w edytorze Word od wersji 6.0 wzwyż, czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., odstęp 1. Streszczenie powinno zawierać kolejno: tytuł pracy (czcionka Times New Roman, 12pkt, wielkie litery, bold, tekst wypośrodkowany), nazwiska Autorów (czcionka Times New Roman, 12pkt, Kapitaliki, Bold, Tekst wypośrodkowany), nazwę instytucji (czcionka Times New Roman, 12pkt, kursywa, tekst wypośrodkowany) oraz tekst opracowania. Streszczenia będą wydrukowane w wersji nadesłanej przez Autorów. 

       Przy przygotowywaniu streszczenia proszę posłużyć się szablonem.